Sprawozdania finansowe

Dokumenty do pobrania - skonsolidowane raporty i sprawozdania Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna.

 

Skonsolidowany raport roczny RS 2019 KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

pobierz raport (pdf)

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2019

pobierz raport (pdf)

 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 r. 

pobierz raport (pdf)

 

Raport 2019 KGHM

Pobierz PDF Raportu
Zrównoważonego 2019