Zintegrowany
Raport
KGHM Polska Miedź za 2019 rok

Dzięki kompleksowej prezentacji naszej działalności biznesowej i operacyjnej, przybliżamy interesariuszom, a szczególnie inwestorom, instytucjom finansowym i ubezpieczycielom, Grupę KGHM, nasze działania oraz kierunki rozwoju.

Nasze aktywa

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą.

KGHM Polska Miedź S.A. jest obecna na czterech kontynentach - w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji, globalnie zatrudniając ponad 34 tysiące pracowników.

Wyniki produkcyjne

W 2019 roku Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała zwiększenie o 11 proc. w stosunku do 2018 roku produkcji miedzi płatnej, która ukształtowała się na poziomie 702 tys. ton.

Grupa zanotowała rekordową produkcję srebra – 1.417 ton (1.205 ton w 2018 roku) to jest 18 procent więcej w stosunku do wielkości zrealizowanej w poprzednim roku.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM wyższa o 11% (r/r)

702 +11% R/R [tys.ton]

Rekordowa produkcja srebra w Grupie Kapitałowej KGHM wyższa o 18% (r/r)

1417 +18% R/R [ton]

List Prezesa Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.

List Prezesa Zarządu KGHM Marcina Chludzińskiego do Interesariuszy.

Realizacja strategii 4E

Elastyczność

Dostosowanie modelu funkcjonowania Grupy KGHM
do otoczenia rynkowego.

 • Racjonalna gospodarka złożem LGOM
 • Optymalizacja produkcji hutniczej
 • Projekty eksploracyjne w Polsce
 • Optymalizacja portfela aktywów zagranicznych
 • Optymalizacja struktury finansowania

Efektywność

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów
oraz procesów produkcji.

 • Programy ograniczające zużycie energii
 • Odtworzenie i dyspozycyjność maszyn górniczych
 • Innowacje optymalizujące ciąg technologiczny; program CuBR
 • Prace nad zwiększeniem wykorzystania faktoringu

Ekologia

Integracja Grupy KGHM wokół idei
zrównoważonego rozwoju.

 • Przestrzeganie konkluzji BAT
 • Program Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Circulareconomy–Program Gospodarki Obiegu Zamkniętego
 • Rozbudowa OUOW „Żelazny Most”
 • Elektromobilność

E-Przemysł

Transformacja technologiczna w ramach
Programu KGHM 4.0.

 • Prace nad realizacją projektów w ramach Programu KGHM 4.0
 • Realizacja projektów związanych z automatyzacją ciągów produkcyjnych w oddziałach górniczych i hutniczych

Podsumowanie
2019 roku

Najważniejsze czynniki makroekonomiczne i charakterystyki Grupy Kapitałowej KGHM

Raport 2019 KGHM

Pobierz PDF Raportu
Zrównoważonego 2019